Mobillogga 4 vit meny

Vad är Kinesiologi?

Ordet kinesiologi kommer från grekiskan och betyder rörelselära. Kinesiologin grundades 1964 av kiropraktorn George Goodheart från USA, som upptäckte att enskilda muskler hade ett direkt samband med funktionella störningar i inre organ och körtlar. Kinesiologin har sedan vidareutvecklats och idag finns en mängd olika kinesiologiska tillvägagångssätt.

Kinesiologi är ett sätt att kommunicera med kroppens nervsystem genom att testa spänningen i musklerna. I biopatisk kinesiologi använder man sig av musklerna i tummen och ett finger till, man bildar en så kallad O-ring.  
 
I den biopatiska kinesiologin används testampuller med kemiska substanser eller inprogrammerade energimönster (frekvenser), samt av reflexpunkter på kroppen för organ, ryggrad, akupunkturpunkter m.m.
O-ringen reagerar med att bli svag när det är någonting man inte tål, har brist på eller är belastad av. Då klarar man inte att hålla samman O-ringen när man drar i den. Kroppen talar på detta sätt om vad det finns för obalanser.
 
På samma sätt som vi kan hitta obalanser med hjälp av testampuller och kroppsreflexpunkter kan vi också leta efter terapimedel och andra behandlingsmetoder som stärker obalanserna. Kroppen svarar med en stark O-ring när man hittar rätt terapi.

Hur kan detta fungera?

Kroppen är uppbyggd av celler, cellerna är uppbyggda av molekyler och molekylerna är uppbyggda av atomer. Atomerna i sin tur är uppbyggda av energi. Alla processer i våra kroppar skapar frekvenser och magnetfält.
Våra leverceller har sin egen vibration, njurcellerna en annan etc. Varje process som sker i kroppen skapar specifika magnetfält. Detta betyder att vi är energivarelser.
 
Allt som existerar har sin eget energimönster (frekvenser), inte bara våra kroppar. Varenda växt, mineral, födoämne, metall, bakterie etc har sitt eget energimönster och eftersom vi är energivarelser kan vi, precis som en mobiltelefon, ta emot, registrera och skicka ut frekvenser. Vi tar hela tiden, medvetet eller omedvetet, emot information i energiform.
Om någonting stör kroppens normala frekvenser kan besvär av olika slag uppstå, och i värsta fall sjukdom.
 
Om man lägger en testampull på en person, med t ex ett födoämne, och den ampullen stör personens energifält kommer detta leda till att musklerna i O-ringen blir tillfälligt försvagade. O-ringen öppnas då när man drar i den. På detta sätt kan man med hjälp av energimönstren i testampullerna ta reda på vad som stör varje enskild individs energifält.

På samma sätt kan man använda reflexpunkter på kroppen. Om man trycker på ett organs reflexpunkt och detta försvagar O-ringen vet man att det finns en energistörning i detta organ. Observera att detta inte behöver betyda att man har ett allvarligt medicinskt fel.

Vill du har mer information än vad hemsidan ger är du varmt välkommen att maila eller ringa!

 info@biopatiskkinesiologi.se
079-347 35 25