Mobillogga 4 vit meny

Diplomerad Friskvårdskinesiolog

Utbildning till diplomerad Friskvårdskinesiolog

För att bli diplomerad Friskvårdskinesiolog krävs följande:

  • Grundkurs i friskvårdskinesiologi – 4 dagar
  • Repetitionskurs – 1 dag
  • Praktik på hemmaplan efter repetitionskursen
  • Teoretiskt och praktiskt prov
  • Basmedicin, minst 100 timmar på gymnasienivå eller motsvarande

Utbildningen innefattar

Grundkurs i friskvårdskinesiologi,  4 dagar

Du lär dig testa hur belastad en person är av gifter och slaggprodukter, om det finns näringsobalanser och om personen är överkänslig mot något födoämne eller kosttillskott. Du lär dig också att testa vilka organ som är påverkade och vilka näringstillskott, utrensningspreparat och öronakupunkturpunkter som kan hjälpa just dessa organ. Du lär dig vilka faktorer som bidrar till sjukdom respektive hälsa. Testkit och kursmaterial ingår i kursavgiften.
Detaljerat kursupplägg
 

Enskild repetition – 1 dag

Denna del av utbildningen sker enskilt. Eleven bestämmer själv när hen är redo för repetition och bestämmer då en dag tillsammans med läraren. Detta för att varje elev ska kunna komma vidare i utbildningen i egen takt. Om flera elever skulle vilja komma samma dag blir kostnaden reducerad. Den här dagen repeteras allt du har lärt sig i grundkursen, så du blir du säker på att du har utfört dina tester på rätt sätt. Du har också möjlighet att ställa frågor om analyser som du har gjort på hemmaplan. Utöver det lär du dig att slå ihop överkänslighetstest, näringstest och utrensningstest i ett och samma testprotokoll. Du lär dig att prioritetstesta, så du vet vad som är viktigast att ta hand om först, samt att testa om olika kosttillskott fungerar tillsammans eller inte för varje enskild individ. Men denna djupare insikt och kunskap kommer du kunna hjälpa ännu fler människor. 

Praktik på hemmaplan efter repetitionskursen

Efter repetitionskursen ska du genomföra tester på 10 personer och skicka in dem för genomgång och feedback senast 2 månader efter repetitionskursen. Avgiften täcker den tid det tar för din lärare att gå igenom testprotokollen.
 

Praktiskt och teoretiskt prov

När du har genomfört grundkursen och repetitionskursen och fått godkänt på dina testprotokoll, kan du boka in tid för teoretisk och praktiskt prov, som sker i Laholm. Det teoretiska provet baseras på studiematerialet som ingår i grundkursen. Det praktiska provet består av att du utför en kinesiologisk friskvårdsanalys på din lärare eller på någon du har med dig. Vid eventuell omtentamen tillkommer extra avgift. 
 

Basmedicin

För att bli diplomerad Friskvårdskinesiolog krävs, förutom det ovan, Medicinsk grundkurs (basmedicin) på gymnasienivå eller motsvarande. Det innebär ca 100 timmars studier. Om du inte redan har det och din kommuns KomVux inte erbjuder denna utbildning, kontakta Biopatiska Kinesiologiskolan för information om andra utbildare.  
 

Du som har gått utbildningen till Friskvårdskinesiolog och sen vill vidareutbilda dig till Biopatisk kinesiolog får 25 % rabatt på den utbildningen, förutsatt att det finns platser kvar. De som betalar fullt pris har förtur till platserna. 
 
 

Vill du har mer information än vad hemsidan ger är du varmt välkommen att maila eller ringa!

 info@biopatiskkinesiologi.se
079-347 35 25