Mobillogga 4 vit meny

Biopatisk Kinesiolog och Biopat

Kinesiologin med det biopatiska helhetstänket! 

"Jag är lika imponerad varje gång jag använder biopatisk kinesiologi i min biopatipraktik, över hur smart och genialisk den är! 
Både kursen och Monika rekommenderas varmt!"   Maria Johansson, diplomerad Biopat 2016 

Fem sammankomster som löper under ca 1 år.  Nästa kursstart 16 november 2023!
Anmälan senast 1 oktober.

Med den biopatiska kinesiologin kan du hjälpa dina klienter på ett djupare och bredare plan!


Du lär dig att hitta störningar kopplade till näringsbrister, virus, bakterier, parasiter, svamp, mögel, tungmetaller, kemikalier, födoämnen, strålning, allergier, känslor m.m,  samt var i kroppen respektive obalans finns. Detta sker med hjälp av testampuller, mudras (handpositioner) och reflexpunkter på kroppen. Du lär dig testa  vilken typ av terapi som passar varje obalans bäst, t ex näring, örter, homeopati, blomsterdroppar, probiotika, enzymer, öronpunkter m.m, samt om klienten tål terapimedlen och klarar att rensa ut med dem. Se detajerat kursupplägg nedan. 

Studiematerial som ingår i utbildningen och i kursavgiften:
Testkit med både analys- och terapiampuller, ca 240 ampuller i praktisk låda, värde 6500 kr
Biopatiakademins fristående distanskurs "Biopatins grunder", värde 2700 kr
Kompendium och punktsökare för öronpunkter, värde 1900 kr

Beskrivning hur en biopatisk kinesiologianalys går till

Kursupplägg

Sammankomst 1 - fyra dagar - helhetsanalys

Biopatins historik och biopatins grunder. Faktorer som bidrar till sjukdom och varför. Hur man skriver en anamnes. 
 
Genomgång av testkittets analysampuller och vad de innebär, bland annat näringsobalanser (vitaminer, mineraler, fettsyror, enzymer),  eliminationsförmåga (blockerad utrensning), vitalitet (energibrist),  hormonsystem, immunsystem, allergi/överkänslighet (pollen, djur, födoämnen m.m), toxicitet (kemikalier, tungmetaller), tarmflora, patogener (virus, bakterier, svamp, parasiter), fokus (kroniska inflammationshärdar), miasmer, strålning och känslomässig stress. Genomgång av mudras och organsreflexpunkter.
 
Kinesiologisk analys där du lär dig testa vilka av obalanserna som nämns ovan som stör kroppen, vilken av dessa obalanser som är prioritet och vilka organ som är påverkade.
 
Hemuppgifter fram till nästa sammankomst:
Studera inför tentamen med hjälp av instuderingsfrågor som tillhör kursen.
Anamnes och kinesiologisk analys på 3 personer som ska lämnas in för feedback.
 

Sammankomst 2 - tre dagar - terapi och åtgärder

Skriftlig tentamen från sammankomst 1. Genomgång av och feedback på praktik som gjorts på hemmaplan. Repetition från sammankomst 1.
 
Hälsofaktorer, vad man kan göra själv för att bli frisk och hur man bibehåller sin hälsa. Behandlingsmetoder och egna åtgärder för att påskynda återhämtning, läkning, näringsstatus och utrensning.
Genomgång av testkittets terapimedel och vad de kan ha för effekter. Genomgång av behandlingspunkter i öronen.
 
Kinesiologisk analys där du lär dig hitta rätt terapi för de obalanser som förekommer. Det kan vara vitaminer, mineraler, örter, alger, homeopati, probiotika, enzymer, Bachs blomstermedicin, öronpunkter m.m.
Du lär dig att testa hur effektiv terapin är och om personen tål den. Du kan också testa om preparat som klienten redan tar fungerar ihop med det du vill ordinera och om de tolereras.  
 
Hemuppgifter fram till nästa sammankomst:
Studera inför tentamen med hjälp av instuderingsfrågor som tillhör kursen. Anamnes och kinesiologisk analys på 3 personer.
 

Sammankomst 3 - tre dagar - organen och rörelseapparaten

Skriftlig tentamen från sammankomst 2. Genomgång av och feedback på praktikjournaler som gjorts på hemmaplan. Repetition från sammankomst 2, samt hur man gör vid återbesök.
 
Kinesiologisk analys av enskilda organ, där man kan testa vilka olika typer av obalanser ett och samma organ har, samt vilken terapi som är lämpligast. Ett organ kan vara påverkat av flera olika faktorer samtidig (t ex födoämnesöverkänslighet, tungmetallbelastning, känslor o.s.v.) och det kan då krävas olika typer av terapier samtidigt.
 
Kinesiologisk analys av rörelseapparaten (ryggrad, leder, muskler), samt terapi i form av Orto-aku.
Med Orto-aku balanserar man besvärsområdet genom behandling av akupunkturpunkter i örat, genom att man hittar ett läge där kroppsdelen som har besvär ”trivs bäst” och genom lokal stimulering av specifika punkter i besvärsområdet (”triggerpunkter”). Med hjälp av kinesiololgin hittar man rätt läge, rätt triggerpunkt och rätt öronpunkt. Samma metod kan användas för de inre organen. Trots att Orto-aku är en mycket enkel metod, kan den i många fall ge en omedelbar effekt.
 
Genomgång av Dura Maters funktion, hur man testar den och övning för att släppa spänningar i den. Dura Mater är ett bindvävsskikt som omger nervsystemet i ryggraden. Om den är spänd kan det orsaka besvär var som helst i kroppen. 
 
Hemuppgifter fram till nästa sammankomst:
Studera inför tentamen med hjälp av instuderingsfrågor som tillhör kursen.
Kinesiologisk analys på med återbesök på en person, sam 3 extra protokoll som ska lämnas in för feedback.
 

Sammankomst 4 - tre dagar - känslomässig balansering

Skriftlig tentamen från sammankomst 3. Genomgång av och feedback på praktikjournaler som gjorts på hemmaplan. Repetition från sammankomst 3.
 
Hur känslor kan påverka de inre organen och vice versa, enligt traditionell kinesisk medicin.
Presentation av Bach´s blomstermediciner.
Kinesiologisk analys av känslomässiga obalanser, terapimedel för dessa, samt balansering med hjälp av akupunkturpunkter och affirmationer. Den här metoden kallas ”Emotionell balansering” och har många gånger både snabb och varaktig effekt. Två metoder lärs ut, en med kinesiologi och en utan.

Hemuppgifter fram till nästa sammankomst:
Studera inför tentamen med hjälp av instuderingsfrågor som tillhör kursen.
Kinesiologisk analys på 2 personer som ska lämnas in för feedback.
 

Sammankomst 5 - fyra dagar - repetition och praktiskt slutprov

Dag 1-3:
Genomgång av och feedback på praktikjournaler som gjorts på hemmaplan.
Repetition från sammankomst 1-4. Frågor och diskussioner.  
 
Dag 4:
Skriftlig tentamen från sammankomst 4. Praktiskt kinesiologisk slutprov.
Möjlighet till omtentamen från tidigare sammankomster, om behov finns.
 
Praktik på hemmaplan efter sammankomsten:
Anamnes och kinesiologisk helhetsanalys med återbesök ska göras på 5 personer och skickas in till Biopatiska Kinesiologiskolan senast 4 månader efter sammankomst 5.
 

Basmedicin

För att bli diplomerad Biopatisk Kinesiolog krävs, förutom det ovan, Medicinsk grundkurs på gymnasienivå eller motsvarande. Du kan läsa den hos Svenska Friskvårdsförbundet. Kontakta Biopatiska Kinesiologiskolan om du har frågor kring detta.  

Diplomering till Biopatisk Kinesiolog

När du har deltagit vid alla sammankomster, fått godkänt på alla hemuppgifter, tentamina och praktiskt prov, samt skickat in kopia på utförd basmedicin, erhåller du diplom.

Utbildning till Biopat

Biopatiutbildningen är en omfattande naturmedicinsk utbildning, där den Biopatiska kinesiologin ingår. 
För ingående information om Biopatutbildningen. www.biopatiakademin.se
Skillnaden på en Biopatisk kinesiolog och en Biopat är föjande: 
 
UTBILDNING TILL BIOPATISK KINESIOLOG – Ca 700 timmars studier
· Grundläggande studier om vilka faktorer som bidrar till sjukdom respektive hälsa.
· Grundläggande studier i näringslära, örtmedicin, homeopati, symbiosterapi, avgiftning, utrensningsmetoder,
  Bachs blomstermedel.
· Djupgående kunskaper i biopatisk kinesiologi inklusive praktik på hemmaplan.
· Basmedicin på minst 100 timmar motsvarande den nivå de har på gymnasieskolor.
 
En biopatisk kinesiolog arbetar lämpligast med friskvård eller med lindrigare besvär. För att arbeta med sjuka människor är det viktigt att ha en mer djupgående kunskap både i basmedicin och olika terapiformer. En Biopatisk kinesiologi kan vidareutbilda sig till Biopat. 
 
UTBILDNING TILL BIOPAT – Ca 4800 timmars studier
· Djupgående studier om vilka faktorer som bidrar till sjukdom respektive hälsa.
· Djupgående studier i näringslära, näringsterapi, örtmedicin, homeopati, immunterapi, symbiosterapi, avgiftning, dränering,
  zonterapi, öronakupunktur/meridianlära, Bachs blomstermedicin.
· Djupgående kunskaper i biopatisk kinesiologi inklusive praktik på hemmaplan.
· Presentation av andra analysmetoder (frekvensmedicin, blodprover, avföringsprover, hårmineralanalyser m.m.)
· Basmedicin på ca 1600 timmar (1 år heltid) på den nivå de har på högskolor.
· Biopatisk behandlingsstrategi

Vill du har mer information än vad hemsidan ger är du varmt välkommen att maila eller ringa!

 info@biopatiskkinesiologi.se
079-347 35 25