Mobillogga 4 vit meny

Friskvårdskinesiologi

Grundkurs 4 dagar

"Allt igenom en superbra kurs! Proffsigt upplagd, informativ, bra balans mellan teori och praktik.
Kunnig, rolig och pedagogisk lärare!" Sanna Mattson Ringqvist, reflexolog och massör. Bossgården Tidaholm

 • Vill du lära dig att testa om en person har för mycket slaggprodukter och gifter i kroppen?
 • Vill du lära dig att testa vilka organ som behöver avgiftas och rensas ut?
 • Vill du lära dig att testa om en person har näringsobalanser? 
 • Vill du lära dig att testa om en person äter födoämnen eller kosttillskott som hon/han inte tål?
 • Vill du också lära dig att testa vilka åtgärder som passar bäst för varje enskild individ?

Denna kurs riktar sig till:

Till dig som jobbar som kroppsterapeut
Detta ger dig ett komplement som kan hjälpa dina klienter ytterligare. Inflammationer, smärtor och stelhet orsakas ofta av för mycket gifter/slaggprodukter och för lite av specifika näringsämnen. Det kan också bero på att man äter födoämnen som man inte tål. Skador läker lättare med rätt näring, färre gifter, mer energi och mindre stress. Den här kursen kommer med all sannolikhet bidra till fler klienter. 

Till dig som vill jobba med förebyggande friskvård
För att hålla sig frisk är det viktigt att man äter födoämnen kroppen tål, att man får i sig just den näring och de näringstillskott som passar ens kropp just nu och att man inte samlar på sig för mycket gifter och slaggprodukter. En analys ett par gånger om året är att rekommendera. 

Till dig som vill hjälpa familj, släkt, vänner och bekanta
Kanske kan flera av er gå den här kursen, så ni kan hjälpa varandra att testa vilken sorts utrensning och näringstillskott ni behöver. 
Håll varandra friska!

Till dig som funderar på att utbilda dig till Biopatisk kinesiolog
Du får här en chans att känna på om du skulle vilja jobba mer på djupet med kinesiologi. Förutom det du lär dig under kursen får du också se en kort demonstration av hur den Biopatiska kinesiologin fungerar. Läs mer om utbildningen till Biopatisk kinesiolog på hemsidan. 
 

Du lär dig att testa och åtgärda

Näringsobalanser, överkänslighet/allergi, stress, gifter och slaggprodukter kan medföra i stort sett vilka besvär som helst, eftersom kroppens celler då inte kan fungera optimalt. För att hjälpa kroppen att komma i balans och hålla sig frisk bör man därför:

Främja utrensning och avlasta från gifter!
Lär dig att med hjälp av kinesiologin testa vilka organ och vävnader som är belastade av gifter och slaggprodukter och hur du kan hjälpa kroppen genom avlastning och utrensning (detox). Du lär dig att testa vilken typ av detox som passar för just de obalanser som du har hittat. Du får också allmän information om hur du kan avlasta kroppen från gifter genom enkla försändringar i din vardag. 

Tillföra näring!
Lär dig att med hjälp av kinesiologin testa vilka näringsobalanser som förekommer, var i kroppen obalanserna sitter och hur du kan åtgärda dem. Rätt kosttillskott till rätt person vid rätt tillfälle!

Avlasta från störande födoämnen!
Lär dig att med hjälp av kinesiologin testa vilka födoämnen som det finns överkänslighet mot. Bara detta enkla test kan förändra människors liv till det bättre och ofta på mycket kort tid. Du får också allmän information om vilken föda som bidrar till sjukdom respektive hälsa. 

Reducera stress och öka energin!
Utöver det ovan lär du dig också enkla metoder som kan reducera stress, öka energi och öka rörlighet i ryggraden (där nervsystemet sitter). 

Kursupplägg

DAG 1

 • Genomgång av sjukdomsfaktorer och hälsofaktorer. Vad gör oss sjuka? Vad gör oss friska?
 • Kinesiologins historik och hur den fungerar.
 • Test för att se om man kommunicerar med rätt del av personens nervsystem. Om nervsytemet är i obalans korrigerar man detta, annars kan analysen bli missvisande. 
 • Födoämnesöverkänslighet, vad det innebär och vad kan det orsaka för besvär.
 • Kinesiologisk analys för överkänslighet mot födoämnen, kosttillskott eller andra ämnen. 
 • Avprogrammeringsmetod för allergier och överkänslighet.


DAG 2

 • Genomgång av terapimedlen i testkittet. Med god kunskap får man säkrare resultat. 
 • Kinesiologisk analys för att hitta näringsobalanser, t ex vitaminer, mineraler, fettsyror och enzymer. 
 • Kinesiologisk analys för att hitta rätt näringstillskott utefter näringsobalansen. 
 • Toleranstest av näringspreparaten som man vill ordinera. 


DAG 3

 • Hur vi får i oss gifter och hur slaggprodukter bildas i kroppen. 
 • Hur kroppen gör sig av med gifter och slaggprodukter. 
 • Kinesiologisk analys av toxicitet och förmåga att rensa ut, samt vilka organ som är påverkade. Detta görs med hjälp av testampuller och organreflexpunkter på kroppen. 
 • Kinesiologisk analys för att hitta lämpliga terapimedel (detox) och öronpunkter som hjälper de påverkade organen att rensa ut. 
 • Toleranstest av detox-preparaten som man vill ordinera. 


DAG 4

 • Repetition från dag 1-3
 • Enkla självbehandlingmetoder som kan påskynda utrensningen, frigöra ryggraden, balansera de inre organen, öka energin och reducera stress. 
 • En kort demonstration av hur den Biopatiska kinesilogin fungerar. 

Kursmaterial

Testkit innehållande testampuller för:
Analysampuller för födoämnesöverkänslighet, näringsobalanser och utrensningsblockering/toxicitet. 
Terapimedel för näringsobalanser och utrensning (detox)

Kompendium
Drygt 100 sidor med gedigen information om allt som tas upp under kursen, inklusive tydliga instruktioner kring hur man går tillväga när man testar med kinesiologin. Här finns också tips på kurser och litteratur om man vill fördjupa sina kunskaper. 

Manuella punktsökare
Så du lättare kan hitta rätt öronpunkt att behandla.

Diplomerad Friskvårdskinesiolog

För att bli diplomerad Friskvårdskinesiolog krävs följande:
Grundkurs i friskvårdskinesiologi – 4 dagar
Repetitionskurs – 1 dag
Praktik på hemmaplan efter repetitionskursen
Teoretiskt och praktiskt prov
Basmedicin, minst 100 timmar på gymnasienivå eller motsvarande

Utbildningen innefattar: 

Grundkurs i friskvårdskinesiologi,  4 dagar
Se information ovan
 
Enskild repetition – 1 dag
Denna del av utbildningen sker enskilt. Eleven bestämmer själv när hen är redo för repetition och bestämmer då en dag tillsammans med läraren. Detta för att varje elev ska kunna komma vidare i utbildningen i egen takt. Om flera elever skulle vilja komma samma dag blir kostnaden reducerad. Den här dagen repeteras allt du har lärt sig i grundkursen, så du blir du säker på att du har utfört dina tester på rätt sätt. Du har också möjlighet att ställa frågor om analyser som du har gjort på hemmaplan. Utöver det lär du dig att slå ihop överkänslighetstest, näringstest och utrensningstest i ett och samma testprotokoll. Du lär dig att prioritetstesta, så du vet vad som är viktigast att ta hand om först, samt att testa om olika kosttillskott fungerar tillsammans eller inte för varje enskild individ. Men denna djupare insikt och kunskap kommer du kunna hjälpa ännu fler människor. 
Praktik på hemmaplan efter repetitionskursen
Efter repetitionskursen ska du genomföra tester på 10 personer och skicka in dem för genomgång och feedback senast 2 månader efter repetitionskursen. Avgiften täcker den tid det tar för din lärare att gå igenom testprotokollen.
 
Praktiskt och teoretiskt prov
När du har genomfört grundkursen och repetitionskursen och fått godkänt på dina testprotokoll, kan du boka in tid för teoretisk och praktiskt prov, som sker i Ulricehamn eller Mellbystrand. Det teoretiska provet baseras på studiematerialet som ingår i grundkursen. Det praktiska provet består av att du utför en kinesiologisk friskvårdsanalys på din lärare eller på någon du har med dig. Vid eventuell omtentamen tillkommer extra avgift. 
 
Basmedicin
För att bli diplomerad Friskvårdskinesiolog krävs, förutom det ovan, basmedicin (medicin 1-2) på gymnasienivå eller motsvarande. Om du inte redan har det och din kommuns KomVux inte erbjuder denna utbildning, kan du läsa den genom Svenska Friskvårdsförbundet. Kontakta Biopatiska kinesiologiskolan om du har frågor kring detta. 

Lärare

Biopat Monika Lindblom. 
I min fullbokade mottagning är kinesiologin min främsta analysmetod. 
Jag har arbetat med metoden sen 1998 och undervisat i den sedan 2005. 

Vill du har mer information än vad hemsidan ger är du varmt välkommen att maila eller ringa!

 info@biopatiskkinesiologi.se
079-347 35 25