Mobillogga 4 vit meny

MSTR® Ärrbehandling och Bowenterapi

Utbildning i MSTR® Ärrvävnadsbehandling
McLoughlin Scar Tissue Release

Detta är en endagarskurs för de som redan är terapeuter. För att få delta krävs diplom/certifikat från en erkänd kroppsterapiutbildning ELLER försäkring som täcker terapeutisk kroppsbehandling samt att man kan påvisa utbildning i anatomi och fysiologi.
Förutom det ovan krävs också att man har erfarenhet av regelbunden klientkontakt.
För mer ingående information om metoden: www.bowenterapi.com
LÄS OM KURSUPPLÄGGET LÄNGRE NER PÅ DENNA SIDA.  

Utbildning i Bowenterapi

Bowenterapi - en kroppsterapi olika alla andra
Med tummar och fingrar stimuleras specifika punkter på kroppen. Detta sker genom mjuka "rullningar" över framför allt muskler men även t ex senor och nerver, vilket i sin tur skapar subtila vibrationsvågor genom kroppen. Effekten blir att cirkulationen ökar, smärta och stress reduceras, signaler i nervsystemet förbättras, inflammation motverkas, inre organ balanseras, snedställningar korrigeras, känslomässig balans skapas m.m.
Metoden utvecklades av Australiensaren Tom Bowen.
För ytterligare information om metoden: www.bowenterapi.com
LÄS OM UTBILDNINGEN LÄNGRE NER PÅ DENNA SIDA

MSTR® Ärrvävnadsbehandling
McLoughlin Scar Tissue Release®

Ett är kan orsaka smärta, minskad rörlighet, förlorad eller nedsatt känsel, försämrade nervimpulser, domningar, stickningar, stelhet och knölig bindväv, försämrad blodcirkulation, försämrat lymfflöde, svullnad, muskelsvaghet, klåda, minskad energi och psykiskt lidande. De kan också se obehagliga och fula ut.

MSTR® är en mjuk behandlingsmetod. Inga smärtsamma ingrepp och inga stora kostnader. Detta är en metod som verkligen förändrar liv och det spelar ingen roll hur gammalt ärret är. 
Resultaten visar sig ofta inom några minuter och du som är terapeut kan lära dig metoden på en endast en dag!

Med fingertopparna utförs små, specialiserade grepp över ärrvävnaden. Blod- och lymfcirkulation, nervimpulser och energiflöde ökar genom ärret, vilket i sin tur leder till att de besvären som ärren orsakar avtar eller försvinner helt. 
Stora ärr behandlas bara i upp till ca 15 minuter och mindre ärr i upptill ca 7 minuter. 1-3 behandlingar är oftast allt som behövs för att få hållbara och varaktiga resultat.

Kursupplägg MSTR®

I denna 8-timmarskurs får du fördjupad information om den praktiska tillämpningen av MSTR®. Du får möjlighet att öva på dina kurskamrater. Kraftfullt och roligt lärande, som inkluderar hudens funktion, hur ärr bildas och hur de påverkar kroppen, emotionella/psykiska aspekter av ett ärr, indikationer och kontraindikationer, anamnes och klientkontakt och praktiska tillämpningar. I kursen tar man också upp hur man kan använda samma teknik på t ex plantar fasciit, vikingasjukan och spända muskler.

För att bli certifierad MSTR®-terapeut ska du efter kursen genomföra ett skriftligt prov, samt utföra 5 praktikfall där du kan påvisa god information och tydliga behandlingsresultat. Om du behöver stöd och hjälp under studietiden kontaktar du din instruktör. 
När du är certifierad får du, förutom ett certifikat, tillgång till logotypen "Approved practitioner", gratis marknadsföringsvideos, tillgång till en terapeutgrupp på Facebook och gratis registrering på den internationella terapeutlistan. 

Anmälan och betalning sker här: http://www.s.mstr-online.eu/koepa.html

Utbildning till Bowenterapeut

Kursupplägg

Grundbildningen består av 6 kurssteg som är utspridda på ca 1 år. Mellan kurserna utför du praktikbehandlingar på hemmaplan, som du för journal på. Journalerna skickas in till läraren för genomgång och feedback. Du har tillgång till stöd och hjälp från läraren även mellan kursstegen, via frågebank, e-post eller telefon. 
För att bli diplomerad Bowenterapeut krävs följande: Deltagande vid alla kursstegen, godkänt teoretiskt och praktiskt prov, 69 praktikbehandlingar med godkänd journalföring, studier i anatomi och fysiologi från godkänd utbildare (t ex hos Svenska Friskvårdsförbundet).

Steg 1a och 1b, 2 x 3 dagar

I steg 1a lär du dig något som vi kallar för grundbehandling. Den ingår sedan i stort sett alltid i de behandlingar man utför och har på egen hand mycket stor effekt. I grundbehandlingen ingår grepp för rygg och nacke, men den påverkar även kroppsdelar som man inte vidrör. En dålig arm kan mycket väl bli bra efter grundbehandlingen, trots att man inte vidrör armen. Du lär sig också specifika grepp för huvud, som t ex kan påverka huvudvärk och bihålor, samt specifika grepp för axlarna. 
I steg 1b repeteras det du har lärt dig i steg 1a. Du får också lära dig nya grepp för korsrygg, knän, hamstrings, fötter, armbågar, underarmar och handleder. 

Repetition A, 2 dagar

Allt du har lärt sig i Steg 1a och 1b repeteras så att det behärskas. Därtill lär du dig extra grepp för för axlar, skulderblad och lår. Kursen innehåller också diskussioner och råd angående behandlingar man har utfört på hemmaplan. 

Steg 2, 3 dagar

Greppen som lärs ut i steg 2 har generellt en ännu mer djupgående effekt än greppen i de tidigare kursstegen. Här inriktar man sig föruom på strukturella förändringar också på de inre organen. Du lär sig grepp för halsen, allergier, urinvägarna, matsmältningsorganen, luftvägarna, svanskota, bäcken, bröstmuskulatur, käkar m.m.

Repetition B, 2 dagar

Alla grepp som du har lärt sig i steg 2 repeteras, så att de behärskas. Förutom detta lär du dig nya grepp för bihåor och gallblåsa. Kursen innehåller också diskussioner och råd angående behandlingar man har utfört på hemmaplan. 

Steg 3, 3 dagar

De två första dagarna repeteras alla grepp du har lärt sig under utbildningen, så att du känner sig riktigt säker. Du lär sig också att observera obalanser i kroppen och hur de kan förändras efter en behandling. Tredje dagen består av praktiskt och teoretiskt prov inför diplomering. 

Vidareutbildning, 3 dagar

För dig som har gått hela grundutbildningen. Här får du lära dig en mängd nya grepp, bland annat för mage, tarmklaffar, ischias, tinnitus, menstruationsbesvär, nacke, cirkulation i benen, sacrum, psoas, underben, armbågar, biceps, triceps, ansikte och huvud. Du får också möjlighet att dela erfarenheter med andra terapeuter.

För anmälan, maila till: info@bowenterapi.com

Vill du har mer information än vad hemsidan ger är du varmt välkommen att maila eller ringa!

 info@bowenterapi.com
monika.l.mstr@bowenterapi.com


079-347 35 25