Mobillogga 4 vit meny

Diplomerad Friskvårdskinesiolog

Påbyggnadskurs till Friskvårdskinesiologi

För att bli diplomerad Friskvårdskinesiolog krävs följande:

  • Grundkurs i friskvårdskinesiologi – 4 dagar
  • Repetitionskurs och teoretisk tentamen – 3 dagar
  • Praktik på hemmaplan efter repetitionskursen
  • Praktiskt individuellt prov
  • Basmedicin, minst 100 timmar på gymnasienivå eller motsvarande

Utbildningen innefattar

Grundkurs i friskvårdskinesiologi,  4 dagar – 7000 kr

Du lär dig testa hur belastad en person är av gifter och slaggprodukter, om det finns näringsobalanser och om personen är överkänslig mot något födoämne eller kosttillskott. Du lär dig också att testa vilka organ som är påverkade och vilka näringstillskott, utrensningspreparat och öronakupunkturpunkter som kan hjälpa just dessa organ. Du lär dig vilka faktorer som bidrar till sjukdom respektive hälsa. Testkit och kursmaterial ingår i kursavgiften.
Detaljerat kursupplägg
 

Repetitionskurs och teoretisk tentamen – 3 dagar – 4500 kr

I den här kursen repeteras allt du har lärt sig i grundkursen. Med hjälp av diskussioner och genomgång av testprotokoll som gruppen har gjort på hemmaplan blir du säker på att du har utfört dina tester på rätt sätt, samt får en djupare förståelse för de testresultat du har fått fram. Med denna insikt kommer du kunna hjälpa fler människor. 
Du lär dig att slå ihop överkänslighetstest, näringstest och utrensningstest i ett och samma protokoll. Du lär dig att prioritetstesta, så du vet vad som är viktigast att ta hand om först, samt att testa om olika kosttillskott fungerar tillsammans eller inte för varje enskild individ.
Under den här kursen gör du också en teoretisk tentamen på studiematerialet från grundkursen. Rättning av tentamen ingår i kursavgiften. Eventuell omtentamen kostar 300 kr extra.

Praktik på hemmaplan efter repetitionskursen – 2500 kr

Efter repetitionskursen ska du genomföra tester på 10 personer och skicka in dem för genomgång och feedback senast 2 månader efter repetitionskursen. Avgiften täcker den tid det tar för din lärare att gå igenom testprotokollen.

Praktiskt prov – 1600 kr

När du har genomfört båda kurserna, fått godkänt på dina protokoll, samt fått godkänt på det teoretiska provet kan du boka in tid för individuellt praktiskt prov, som sker i Laholm. Provet består av att du utför en kinesiologisk friskvårdsanalys på din lärare eller på någon du har med dig.

Basmedicin

För att bli diplomerad Friskvårdskinesiolog krävs, förutom det ovan, Medicinsk grundkurs (basmedicin) på gymnasienivå eller motsvarande. Det innebär ca 100 timmars studier. Om du inte redan har det och din kommuns KomVux inte erbjuder denna utbildning, kontakta Biopatiska Kinesiologiskolan för information om andra utbildare.  
 
 
Du som har gått utbildningen till Friskvårdskinesiolog och sen vill vidareutbilda dig till Biopatisk kinesiolog får 25 % rabatt på den utbildningen, förutsatt att det finns platser kvar. De som betalar fullt pris har förtur till platserna. 
 
 

Vill du har mer information än vad hemsidan ger är du varmt välkommen att maila eller ringa!

 info@biopatiskkinesiologi.se
0430-291 62