Mobillogga 4 vit meny

Våra utbildningar

Här får du lära dig att testa och behandla utifrån helheten

Ohälsa har i stort sett aldrig endast en orsak, utan beror på en mängd faktorer som tillsammans skapar problem. När en person har många olika besvär kan det därför vara svårt att veta i vilken ände man ska börja och på vilket sätt man ska hjälpa.
Det är just detta den Biopatiska kinesiologin hjälper dig med!

Biopatiska Kinesiologiskolan erbjuder följande tre kurser och utbildningar: 

VIKTIGT

Innan man börjar ett kinesiologiskt test måste man förvissa sig om att man kan kommunicera med personens nervsystem, annars kan testet bli missvisande.

När det gäller kosttillskott och naturmedel bör man inte rekommendera vad vad som helst till vem som helst när som helst. Vad som hjälper en person kan stjälpa en annan. Med hjälp av kinesiologin kan man försäkra sig om att de preparat man vill rekommendera är de optimala för de obalanser som förekommer, att personen tål dem, samt att kroppen kommer klara av utrensningen. 

Dessa viktiga tester får man lära sig oavsett vilken av utbildningarna man väljer. 

Vill du har mer information än vad hemsidan ger är du varmt välkommen att maila eller ringa!

 info@biopatiskkinesiologi.se
079-347 35 25